Děkujeme vám za registraci

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro soutěž „Nejkrásnější škola“

1. NovaDida, spol. s r.o. jako pořadatel soutěže „Nejkrásnější škola“ (www.nejkrasnejsiskola.cz) je současně i správcem osobních údajů, které budou v rámci soutěže předány jejich subjekty při registraci, nahrávání fotografií do soutěže, v průběhu i ukončení soutěže a také v souvislosti s předáváním výher vítězům.

V dalším textu je NovaDida, spol. s r.o. označena jako „Správce“.

2. Pro prvotní registraci do soutěže vyplní účastník do registračního formuláře na www.nejkrasnejsiskola.cz svoji e-mailovou adresu, jméno, příjmení a telefon. Tato registrace slouží především k tomu, aby mohl Správce účastníkovi poslat připomínku před vlastním zahájením soutěže ke konci letních školních prázdnin a aby tak měl účastník dostatek času na přípravu třídy a pořízení co nejlepší fotografie. Tuto připomínku zašle Správce v podobě sms na zadané telefonní číslo účastníka a dále v podobě samostatné informace na zadaný e-mail, případně v podobě informace jako součásti e-mailového Newsletteru vydávaného Správcem maximálně 12krát ročně. Odesláním prvotní registrace současně účastník souhlasil se zasíláním e-mailového Newsletteru Správce (který je obchodním sdělením – informuje o novinkách v sortimentu Správce, chystaných a probíhajících akcích a tipech k jednotlivým produktům Správce).

3. Při nahrávání fotografie do soutěže vyplní účastník tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • pozice (učitel/ka, ředitel/ka, jiný pracovník školy, majitel školy)
  • název a adresu školy, IČO
  • třídu
  • kontaktní telefon
  • e-mail

a nahraje fotografii třídy s označením školy a třídy, přičemž na fotografii nesmí být zobrazeny žádné osoby.

4. Osobní údaje uvedené v odst. 3. bude Správce zpracovávat pro účely soutěže, tj. zejména pro identifikaci účastníků, vyhodnocení soutěže, kontaktování účastníků v případě výhry. U všech účastníků budou v rámci konání soutěže zveřejněny pouze informace o názvu školy a označení třídy.

5. Nahráním fotografie třídy do soutěže souhlasíte s tím, aby Správce tuto fotografii mohl použít k propagaci své činnosti na internetu (především webových stránkách a profilech na sociálních sítích jím spravovaných, tj. zejména www.novadida.cz, www.nejkrasnejsiskola.cz, FB Novadida), v katalozích s jeho produkty, letáčcích a dalších tiskovinách sloužících k marketingovým účelům Správce. Současně souhlasíte a berete na vědomí, že fotografie bude zveřejněná na veřejném FB profilu Novadida a jako taková může být širokou veřejností komentována, „lajkována“ a dále sdílena (přičemž Správce na svém FB profilu výslovně uvede, že tyto fotografie nesmí být sdíleny nebo jinak použity ke komerčním účelům třetích osob). U fotografie nebude uvedeno jiné označení než školy a třídy (tj. Správce tam nebude uvádět jména a příjmení účastníků nebo jejich kontaktní údaje, leda by s tím výslovně účastník souhlasil anebo sám takové údaje k fotografii nebo příspěvku doplnil).

6. VÝHERCI SOUTĚŽE:

a) U výherců bude jejich e-mail a telefon použit pro kontaktování – sdělení informace o výhře v soutěži a domluvě o předání výhry.

b) Pro případ, že byste patřili mezi výherce, souhlasíte již nahráním fotografie do soutěže s pořízením fotografií a videa Vás jako registrovaného účastníka při předávání výhry. A souhlasíte i s tím, že taková fotografie a video mohou být Správcem zveřejněny na internetu (včetně sociálních sítí) s uvedením, že Vámi přihlášená třída vyhrála v soutěži a uvedením informace o výhře. Souhlasíte i s použitím fotografií z předávání výher v Newsletteru Správce, katalogu jím prodávaných produktů a v letáčcích a dalších propagačních tiskovinách. 

c) Vaše jméno a příjmení bude v materiálech a zprávách definovaných v předchozím písm. b) pouze v případě, že s tím budete výslovně souhlasit.

7. Všechny výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním (který jako subjekt údajů udělujete kliknutím na příslušné registrační tlačítko).

OHLEDNĚ VAŠICH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE POUŽIJÍ OBECNÁ PRAVIDLA SPRÁVCE PRO OCHRANU A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÁ NALEZNETE NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZE - https://www.novadida.cz/eshop/obsah/20-souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-gdpr/